Nieuwe wetgeving per 1 januari 2 jan

Nieuwe wetgeving per 1 januari

Op 1 januari van dit jaar zijn diverse nieuwe wetten in werking getreden. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

Minimumloon

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast, zo ook op 1 januari 2015. De minimumlonen voor medewerkers van 23 jaar en ouder zien er momenteel als volgt uit.

Per maand: € 1.501,80 - Per week: € 346,55 - Per dag: € 69,31.

Participatiewet

Op 1 januari is de Participatiewet ingegaan. In de periode 2015 - 2017 moeten er 5.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Brug-WW

Werkgevers kunnen, wanneer zij mensen aannemen die met ontslag worden bedreigd of een WW-uitkering hebben, de omscholing van deze werknemers betalen uit de Werkloosheidswet. De werkgever betaalt het salaris voor de uren dat de werknemer werkt. Verwachte ingangsdatum was 1 januari 2015, maar deze ingangsdatum is nog niet definitief, omdat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten goedkeuren.

Discriminatie

De inspectie ZSW gaat haar inspectiegegevens over discriminatie op de werkvloer openbaar maken. Dit is een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet.

Mobiliteitsbonus

Werkgevers die een oudere werknemer in dienst nemen kunnen hiervoor een mobiliteitsbonus ontvangen. Sinds 1 januari 2015 geldt deze regeling bij het aannemen van uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder. Tot 2015 was dit bij 50 jaar of ouder.

Werkbonus

Oudere werknemers en oudere zzp'ers kunnen een werkbonus krijgen. Deze bonus hangt af van het arbeidsinkomen. Sinds 1 januari 2015 is deze werkbonus echter afgeschaft. Vanaf 2018 wordt de werkbonus geheel afgeschaft.

Penioenen

De fiscale kaders waarbinnen 'belastingvriendelijk' pensioen opgebouwd kan worden, zijn per 1 januari van dit jaar gewijzigd.

Wet werk en zekerheid

Met de Wet werk en zekerheid wordt de Wet flexibiliteit en zekerheid en het ontslagrecht aangepast. Sinds 1 januari zijn de bepalingen rondom proeftijd, aanzegtermijn en concurrentiebeding bij tijdelijke contracten aangepast en is er een wijziging in de loondoorbetalingsplicht bij nuluren- of oproepcontracten. De aanpassing van het ontslagrecht en de aanpassing van de ketenregeling gaat per juli 2015 in.

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 kunnen werkgevers niet meer vrijwillig kiezen voor de werkkostenregeling. Sinds 1 januari is deze regeling voor iedereen verplicht.

Modernisering regelingen voor verlof

Sinds 1 januari 2015 wordt een aantal regelingen rondom verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof aangepast, met als doel het combineren van werk en zorg eenvoudiger te maken.

Bron: PenOactueel, december 2014.

delen via 
terug naar overzicht
rss mail icon Nieuwe vacatures direct in je mailbox of via RSS !
Maak gebruik van onze service om nieuwe vacatures van jouw voorkeur in je mailbox of via rss te ontvangen.

aanmelden